Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

•ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΣ.
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ

•ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ.

ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ.

•ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α.Ο.Θ
Α.Ε.Π.Π
ΝΕΟΕΛ.  ΓΛΩΣΣΑ